KRAFTEN TIL FREMTIDENS GRØNNE LUFTFART

 

E-FUELS – HVORFOR OG HVORDAN NORGE KAN BYGGE INDUSTRI SOM GJØR LUFTFARTEN FOSSILFRI

 

Luftfartsindustrien i dag

Hvis luftfarten var et land, ville utslippene tilsvare alle utslippene i Tyskland.

Til tross for en forventet bratt vekstkurve, har flyselskaper få tilgjengelige løsninger for å raskt kutte globale utslipp. Luftfarten er ofte referert til som en «hard-to-abate» sektor. Internasjonal forskning viser at for å nå netto null utslipp i luftfarten, trenger vi fornybare flytende energibærere som biodrivstoff og e-Fuels. Vi må imidlertid drastisk øke produksjonen av disse for å nå våre klimamål.

SAF, e-Fuel, biodivstoff - hva er det?

SAF er en samlebetegnelse for bærekraftig flydrivstoff produsert i tråd med internasjonale bærekraftskriterier.

SAF er fossilfrie drivstoff, har betydelig lavere karbonavtrykk, og har ifølge tekniske analyser størst potensial for å redusere CO2-utslipp i internasjonal luftfart. Det kan produseres med eksisterende teknologier og bruker forskjellige innsatsfaktorer. SAF inkluderer både biodrivstoff fra biomasse og e-Fuels (også kjent som syntetisk drivstoff) fra CO2 og vann.

Lær mer om e-Fuels her.

 

Mulighetene i markedet

Med ReFuelEU Aviation har EU utviklet et tydelig og konsist rammeverk for å fremme bruken av fossilfritt flydrivstoff. De fastsatte kvotene har som mål å oppnå bruk av en pålagt og jevnlig økende andel SAF, inkludert en minimumsandel av e-Fuels. På grunn av økende global etterspørsel etter fossilfrie drivstoff, vil etterspørsel overstige tilgjengelighet raskt og skape en markedsmulighet.

Norge kan bli europeisk ledende innen produksjon av e-Fuels ved å kombinere tilgang på fornybar vannkraft, høykompetent arbeidskraft fra prosessindustrien, og importert state-of-the-art teknologi. Skalering av e-Fuels-produksjon vil skape industriarbeidsplasser i distriktene, redusere utslipp i luftfarten og utvikle et marked for utnyttelse av fanget karbon.

EU SAF quotas_NO
 

  Innen 2030  

  trenger Norge alene  

  100 millioner liter SAF  

  inkludert minimum  

  20 millioner liter e-Fuels  

 

4 steg for å øke SAF-produksjon i Norge

Sunfire-Icon-Dunkelblau_Transformer

1 | Like konkurransevilkår

Sikre like konkurransevilkår for flyselskaper og SAF-produsenter, samt forutsigbarhet for store investeringer i nye SAF-fabrikker i Norge, ved å harmonisere det norske regulatoriske rammeverket med EU og andre internasjonale rammeverk.

Sunfire-Icon-Dunkelblau_Team-1

2 | Trenger støtteordninger

Legg grunnlaget for en robust SAF-industri med grønne arbeidsplasser, velferd og ny kompetanse i distriktene ved å prioritere naturressurser, offentlige midler og støtteprogrammer til sektorer hvor det er vanskelig å redusere utslipp, som luftfarten.

Sunfire-Icon-Dunkelblau_Organization-1

3 | Trepartssamarbeid

Etablere trepartssamarbeid mellom NHO Luftfart, LO og den norske regjeringen for å sette bindende klimamål samt utforme politiske verktøy som sikrer at Norge når nasjonale utslippsmål, bygger ny grønn industri og øker norske flyselskapers konkurransekraft.
 

Sunfire-Icon-Dunkelblau_Certificate

4 | Plan for fossilfritt drivstoff

Utvikle den nasjonale SAF-planen (Regjeringsvedtak 632, 2023) for å tiltrekke kapital og skalere produksjon slik at Norge kan være selvforsynt innen 2030 og eliminere nåværende importavhengighet.

 
 

Co-developed with

RGB-Norwegian-logo-png